Regulamentul campaniei lunii Septembrie

Articolul 1. Organizatorul campaniilor de reduceri

Art.1.1. Campaniile promotionale, sunt organizate de SC PROGEL SRL cu sediul social in Sat Sansimion, str. Principala nr. 209S, jud. Harghita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J19/305/2004, cod unic de inregistrare RO16286694.

Art.1.2. Decizia de derulare a campaniilor promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.

Art.1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul regulament in perioada desfasurarii campaniilor, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari.

Articolul 2. Durata. Locul desfasurarii.

Art.2.1. Aceasta campanie se desfasoara in perioada 01-30 septembrie pe site-ul croft.ro si pe retelele de socializare;

Articolul 3. Produse participante la campanie

Art.3.1. Obiectul campaniilor il reprezinta toate produsele comercializate pe site-ul croft.ro, cu exceptia produselor din categoriile UEFA si FAN ZONE si a produselor aflate in alte promotii active: Categoriile IN STOC si SETURI

Articolul 4. Dreptul si conditiile de participare

Art.4.1. De aceste campanii beneficiaza orice persoana fizica sau juridica, care achizitioneaza cel putin 2 produse care se incadreaza in criteriile de la articolul 3.

Articolul 5. Intreruperea campaniei promotionale

Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campaniile promotionale sau de a modifica regulamentul si anexele acestuia, oricand pe parcursul desfasurarii acestora, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site).